Deniz Gülümsüyordu Uzaktan

Deniz Gülümsüyordu Uzaktan Nedenler, Zlemler, Bir T Rl Ak Ldan Kmayan Eski G Nler, Ala At N N Sesi, Hayat Duvar Asfalt Ate I, Ev L , Yery Z N N Imdiki Hali Y Llar Sonra Do Up B Y D Yere D Nen Fikret In Yalpalay Lar , Eksik A Klar , Zg N Ve Bulan K, Havaya Kar An K R Kl Klar Pencerelerde I EklerDeniz G L Ms Yordu Uzaktan, Erken Gitmenin Ve Ge Kalman N, Bir T Rl Yakalayamaman N RomanSerhan Ergin, Ustal Kla Deniz Kenarlar N Anlat Yor Usul Usul Reklenen Yava L , Yar M Kalm L

1984 y l nda Ankara da do du ODT n aat M hendisli i B l m nden 2008 y l nda lisans, 2014 y l nda y ksek lisans derecelerini ald yk leri Varl k, zg r Edebiyat, Kitap l k, 14 ubat D nyan n yk s dergilerinde yay mland lk roman Y rek Tutsa yla, 2011 y l nda Everest Yay nlar lk Roman d l n kazand Halen Ankara da ya amakta, roman ve yk dallar nda yazmaya devam etmektedir.

[BOOKS] ✸ Deniz Gülümsüyordu Uzaktan By Serhan Ergin – Ultimatetrout.info
  • Paperback
  • 331 pages
  • Deniz Gülümsüyordu Uzaktan
  • Serhan Ergin
  • Turkish
  • 12 February 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *