دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴

دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴ دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴ یا دست‌نوشته‌های پاریس مجموعه یادداشت‌هایی هستند که بین آوریل و اوت ۱۸۴۴ توسط کارل مارکس نوشته شده‌اند این یادداشت‌ها در زمان زندگی مارکس و مدت‌ها پس از مرگش منتشر نشد و برای اولین بار در سال ۱۹۳۲ توسط محققان اتحاد شوروی یافته شد و به چاپ رسید

این یادداشت‌ها حاوی اولین بروزهای تحلیل اقتصادی مارکس و نقد او به هگل هستند مسائل متعددی از جمله مالکیت خصوصی، کمونیسم و پول در آن‌ها مورد بحث قرار گرفته‌است این در ضمن اولین بار است که مارکس از این صحبت می‌کند که شرایط جوامع مدرن صنعتی به ازخودبیگانگی کارگران و بیگانگی آن‌ها از کار خودشان می‌انجامد

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴ book, this is one of the most wanted Karl Marx author readers around the world.

[Epub] ❧ دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴ Author Karl Marx – Ultimatetrout.info
 • Paperback
 • 264 pages
 • دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴
 • Karl Marx
 • Persian
 • 14 December 2019
 • 9644161068
  Edition Language
  Persian